×
Information
Här kan du se information om Kultur & Fritids bidrag samt söka bidrag. För att kunna söka vissa bidrag krävs att du har ett användarnamn och lösenord. Du loggar in i menyn.
Söka bidrag
För att erhålla användarnamn och lösenord, kontakta Kultur & Fritid.
Flera bidragsansökningar kräver att dokument bifogas. Detta görs via fliken "dokumenthantering" och "ladda upp filer" eller i samband med din ansökan.