Skriv ut

Aktivitetsstöd (2024)

Bidrag till ungdomsföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Drogpolicy, Mobbningspolicy

Bidraget är tänkt att stödja föreningars aktiviteter för barn och unga.

Minst 3 och max 30 deltagare i åldern 7-25 år ska delta i sammankomsten.
Föreningen får bidrag för varje deltagare som är med på aktiviteten.
Aktivitetsbidrag kan endast erhållas för max 3 aktiviteter/vecka för samma deltagare. En deltagare får endast räknas med en gång per dag.
Deltagare ska vara medlem i föreningen.
En träff ska pågå minst 30 minuter, vara planerad och ledarledd
Ledare ska vara minst 13 år, hen får räknas med vid redovisning dock endast två per tillfälle.
Träffen ska ordnas av föreningen.
Om två eller flera föreningar samarbetar om ett arrangemang kan endast en förening ansöka om stöd.
Föreningar kan ansöka om lokalt aktivitetsstöd för Sommarkul. Ovanstående regler gäller, dock ej kravet på medlemskap.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 25 februari för perioden 1/7 - 31/12 2023, och 25 augusti för perioden 1/1 - 30/6 2024).