×
Information
Här kan du se information om Kultur & Fritids bidrag samt söka bidrag. För att kunna söka vissa bidrag krävs att du har ett användarnamn och lösenord. Du loggar in i menyn.
Söka bidrag
För att erhålla användarnamn och lösenord, kontakta Kultur & Fritid.
Flera bidragsansökningar kräver att dokument bifogas. Detta görs via fliken "dokumenthantering" och "ladda upp filer" eller i samband med din ansökan.
Bidrag till ungdomsföreningar
Anläggningsbidrag (föreningsägda) (2024)

Ansök senast: 31 mars

Föreningar med egna anläggningar som har ungdomsverksamhet 7-20 år kan få anläggningsbidrag för driftskostnader. - Innan anlä...

Lokalbidrag (förhyrda) (2024)

Ansök senast: 31 mars

Bidraget ska stödja föreningar som hyr lokal för sin verksamhet. - Förening kan få lokalbidrag för hyrd lokal som används til...

Investeringsbidrag (2024)

Ansök senast: 31 mars

Syftet är att stödja investeringar kopplat till lokaler och verksamhet som bedöms viktig för Tranås kommun. - Bidrag kan utgå...

Aktivitetsstöd (2024)

Ansök senast: 25 februari för perioden 1/7 - 31/12 2023, och 25 augusti för perioden 1/1 - 30/6 2024

Bidraget är tänkt att stödja föreningars aktiviteter för barn och unga. - Minst 3 och max 30 deltagare i åldern 7-25 år ska ...

Bidrag till handikappföreningar
Bidrag för funktionsvariationer (2024)

Ansök senast: 31 mars

Bidraget är tänkt att stödja verksamhet för personer med funktionsvariationer. - Betalas ut en gång per år. Föreningar ansöke...

Övriga bidrag
Bidrag till förfogande (2024)

Ansök senast: löpande

Bidraget är avsett att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer utan att vara knutet till speciella villkor ...

Utvecklingsbidrag (2024)

Syftet är att stimulera utveckling av nya eller befintliga verksamheter, arrangemang och - aktiviteter. - Exempel på verksamh...

Bidrag till studieorganisationer
Kommunbidrag (2024)

Ansök senast: 15 april

Sista dag för ansökan är den 15 april.

Övriga bidrag
Bidrag till kulturföreningar (2024)

Ansök senast: löpande

Additional information is missing