×
Information
Här kan du se information om Kultur & Fritids bidrag samt söka bidrag. För att kunna söka vissa bidrag krävs att du har ett användarnamn och lösenord. De ikoner som är svarta kräver inloggning. De bidrag som har blå ikoner kan du söka utan att vara registrerad Du loggar in högst uppe till höger i bild.
Söka bidrag
För att erhålla användarnamn och lösenord, kontakta Kultur & Fritid.
Flera bidragsansökningar kräver att dokument bifogas. Detta görs via fliken "dokumenthantering" och "ladda upp filer" eller i samband med din ansökan.