Skriv ut

Investeringsbidrag (2024)

Bidrag till ungdomsföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Drogpolicy, Mobbningspolicy, Revisionsberättelse, Ekonomisk redovisning

Syftet är att stödja investeringar kopplat till lokaler och verksamhet som bedöms viktig för Tranås kommun.

Bidrag kan utgå till större ny- eller ombyggnad av befintlig anläggning, samt inköp av större maskiner eller inventarier.
Utbetalning sker efter ekonomisk redovisning då arbetet slutförts, dock senast under december det år som bidraget beviljats.

Föreningen ska bedriva ungdomsverksamhet vilket redovisas genom sökt aktivitetsbidrag.

Bidrag kan endast beviljas till max 30 procent av ansökt belopp.

Bidrag beviljas endast utifrån faktiska kostnader.

Ansökan ska innehålla:
• projektbeskrivning och motiv till investeringen
• ritning och/eller beskrivning
• kostnadsberäkning med hjälp av offerter för investeringen
• eventuella tillstånd från berörda myndigheter
• kopia på ansökan om föreningen sökt bidrag från allmänna arvsfonden, Riksidrottförbundet eller andra bidragsgivande parter.


Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 31 mars).