×
Information
På dessa sidor kan du se information om Kultur & Fritids bidrag samt söka bidrag. För att kunna söka vissa bidrag krävs att du har ett användarnamn och lösenord. Du klickar på ikonerna för att söka bidraget. De ikoner som är svarta kräver inloggning. De blå kan du söka utan att vara registrerad Du loggar in högst uppe till höger i bild.
Söka bidrag
För att erhålla användarnamn och lösenord, kontakta Kultur & Fritid.
Flera bidragsansökningar kräver att dokument bifogas. Detta görs via fliken "dokumenthantering" och "ladda upp filer" eller i samband med din ansökan.
Bidrag till ungdomsföreningar Ansökan senast Ansökan
Aktivitetsstöd (2021) 25 februari för perioden 1/7 - 31/12 2020, och 25 augusti för perioden 1/1 - 30/6 2021
Anläggningsbidrag (föreningsägda) (2021) 31 mars
Lokalbidrag (förhyrda) (2021) 31 mars
Investeringsbidrag (2021) 31 mars
Bidrag till handikappföreningar Ansökan senast Ansökan
Bidrag för funktionsvariationer (2021) 31 mars
Övriga bidrag Ansökan senast Ansökan
Bidrag till förfogande (2021) löpande
Utvecklingsbidrag (2021)
Övriga bidrag Ansökan senast Ansökan
Entréavgifter (2021) löpande