Skriv ut

Bidrag till förfogande (2024)

Övriga bidrag


Ansökan kräver följande dokument: Ekonomisk redovisning

Bidraget är avsett att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer utan att vara knutet till speciella villkor eller bestämmelser.

Bidragets omfattning och villkor avgörs av kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall.

Ansökan görs löpande efter samrådan med föreningsutvecklare.

Kultur- och fritidsnämnden prövar varje enskild ansökan.


Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: löpande).