Skriv ut

Bidrag för funktionsvariationer (2024)

Bidrag till handikappföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Ekonomisk redovisning

Bidraget är tänkt att stödja verksamhet för personer med funktionsvariationer.

Betalas ut en gång per år. Föreningar ansöker om bidraget. Bidraget består av 1000 kronor plus en budgeterad summa som fördelas mellan ansökande föreningar beräknat på antal medlemmar.

Kommunalt bidrag kan ges till lokalavdelning i kommunen som är ansluten till riksorganisationen.
Lokalavdelningen ska ha minst tio medlemmar.
Bidrag kan ges till organisation på annan ort om verksamhet bedrivs i Tranås kommun men då beräknas bidragets storlek utifrån antal deltagare i Tranås som ska vara minst tio deltagare.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 31 mars).