Skriv ut

Anläggningsbidrag (föreningsägda) (2024)

Bidrag till ungdomsföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Drogpolicy, Mobbningspolicy, Revisionsberättelse, Ekonomisk redovisning

Föreningar med egna anläggningar som har ungdomsverksamhet 7-20 år kan få anläggningsbidrag för driftskostnader.
Innan anläggningsbidrag kan utbetalas ska kultur- och fritidsnämnden godkänna ny- eller utbyggnad.

Villkor är även att anläggningen är godkänd av berörda myndigheter.

För att vara en bidragsberättigad förening eller på annat sätt få stöd av Tranås kommun ska föreningen sätta samman ett dokument där föreningen beskriver hur verksamheten bland annat lever upp till barnkonventionen och diskrimineringslagstiftningen. Detta utifrånTranås kommuns policykrav för att skapa trygga föreningsmiljöer 2021.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 31 mars).