Skriv ut

Lokalbidrag (förhyrda) (2024)

Bidrag till ungdomsföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Drogpolicy, Mobbningspolicy, Revisionsberättelse, Ekonomisk redovisning

Bidraget ska stödja föreningar som hyr lokal för sin verksamhet.

Förening kan få lokalbidrag för hyrd lokal som används till föreningens verksamhet för medlemmar i åldern 7 – 25 år.

Lokalbidraget beräknas utifrån antalet medlemmar i åldern 7-25 med 60 kronor per medlem.
Lokalbidraget kan vara högst 80 procent av årshyran eller högst 7 000 kronor per förening och år.

Bidrag utgår inte till lokaler som kommunen redan subventionerat.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 31 mars).